Kontakt

Rafał Korczyński – Prezes

Marcin Sowiński – Wiceprezes

Illia Kolomiets – Skarbnik

Denys Povoroznyk – Sekretarz

Maciej Ignatowski – Członek Zarządu

Grzegorz Szumełda – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Maciej Smuczek – Członek Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Bajwoluk- Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Paniw – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Adres do korespondencji :

37-700 Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 6

NIP :7952494125

REGON: 180534182

Nr konta : 06124025681111001031134478