Kontakt

Rafał Korczyński – Prezes

Natalia Nowak – Wiceprezes

Kamil Krukiewicz- Sekretarz

Jakub Chomyszyn – Skarbnik

Jerzy Uziembło – Członek Zarządu

Bartłomiej Marczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Kawa – Członek Komisji Rewizyjnej

Marcin Młynarski – Członek Komisji Rewizyjnej

Marta Maziarz- Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Mateusz Bajera – Członek Sądu Koleżeńskiego

Adres do korespondencji :

37-700 Przemyśl, ul. Książąt Lubomirskich 6

NIP :7952494125

REGON: 180534182

Nr konta : 06124025681111001031134478